Ketika Yusuf dijual Begitu Murah Oleh Saudaranya Sendiri.

congkop.xyz. Nabi Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya dengan harga yang sangat murah, yaitu beberapa dirham. Beliau dibeli oleh seorang raja yang kemudian mengasuh dan memelihara beliau hingga dewasa.Namun, walaupun yang telah mengasuhnya itu bukan seorang raja, niscaya Yusuf tetap menyebutnya sebagai tuan yang telah berbuat baik kepadanya. Seperti ketika beliau mendapat fitnah dari istri sang raja tersebut, beliau tetap berkata, “Aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukanku dengan baik” (QS Yusuf (12: 23).

Lalu, bagaimana dengan kita yang telah dipelihara, diberi rezeki, dan diberi berbagai macam kebaikan oleh Allah? Bagaimana sikap kita terhadap-Nya yang tidak pernah berhenti mencurahkan kebaikan-Nya sepanjang hidup kita? Tidakkah kita ingat bagaimana Allah telah memberikan ilmu pengetahuan? Tidakkah kita ingat betapa banyak dan tak terhingganya rezeki yang telah Dia limpahkan kepada kita?

Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. (QS Ibrahim,14: 34)