Tuduhan-Tuduhan Kaum Kafir terhadap Nabi Muhammad Saw.

jj

congkop.xyz. Perjuangan nabi tidak serta-merta berjalan mulus. Sangat banyak rintangan yang berbentuk ancaman, tuduhan dan menyakiti hati beliau. Salah satunya adalah:

Tuduhan sebagai Penyair

Bahkan mereka berkata (pula), “(Al-Quran itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya (Muhammad), bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus.” (QS Al-Anbiya’ [21]: 5)

Nabi Muhammad Saw. Bukan Penyair

 Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang di-turunkan kepada) Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. (Qs Al-Flaqqah [69]: 40-41)

Tuduhan sebagai Dukun

 Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. (QS Al-Flaqqah [69]: 42)

Nabi Muhammad Saw. Bukan Dukun

Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Qur’an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al-Quran itu. (QS Al-Syucara’ [26] :210-212)

Tuduhan sebagai Tukang Sihir

 Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka,, melainkan mereka mengatakan, “Dia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.” (QS Al-Dzariyat [51] : 52)

Baca Juga :   Jangan Malu Jika Orang Tuamu Bukan Orang Kaya, Mereka Berjuang Untuk yang Halal Demi Masa Depanmu

Nabi Muhammad Saw. Bukan Tukang Sihir

`“Atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau (mengapa tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil)nya?” Dan orang-orang zalim itu berkata, “Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir.” Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang kamu, lalu sesatlah mereka, mereka tidak sanggup (mendapatkan) jalan (untuk menentang kerasulanmu). (QS Al-Furcian [25] : 8-9)

Tuduhan sebagai Orang Gila

 Mereka berkata, “Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar orang yang gila.” (QS Al-Hijr [15] : 6)

disadur dari buku Al-Qur’an Tematis