Disaat Rasulullah Sedih Jibril_lah yang Menghibur Beliau.

z

congkop.xyz. Diriwayatkan oleh Anas r.a., “Suatu ketika Malaikat  Jibril datang kepada Rasulullah Saw. Ketika itu beliau sedang duduk dan bersedih. Matanya basah oleh air mata. Kesedihannya itu dipicu sikap penentangan sebagian warga Kota Makkah terhadap dirinya. Melihat itu, Malaikat  Jibril bertanya kepadanya, ‘Apa yang sedang terjadi padamu?’ Rasulullah Saw.

Menjawab, Mereka berbuat demikian terhadapku.’

Lalu Jibril bertanya, Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu?’

Rasulullah Saw. menjawab, Ya. Tunjukkanlah kepadaku.’

Malaikat  Jibril mengarahkan pandangannya kepada sebuah pohon yang ada di sebuah lembah. Jibril berkata, Panggillah pohon itu.’ Rasulullah Saw. pun menuruti ucapannya. Beliau memanggil pohon yang  dimaksud oleh Malaikat Jibril. Ternyata pohon itu berjalan menghampiri Rasulullah Saw. hingga ia berdiri di hadapan beliau. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah Saw., `Katakanlah kepadanya agar dia kembali.’ Rasulullah Saw. menuruti ucapannya. Beliau memerintahkan pohon itu untuk kembali ke tempatnya semula. Tak lama kemudian, pohon itu pun berjalan kembali menuju tempatnya semula berdiri. Rasulullah Saw. pun berkata, Dia telah menghiburku.”