Ternyata Sahabat Nabi Ini Menyemir Rambutnya Karena Uban

Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanadnya yang shahih dari Aisyah, dia berkata, “Demi Allah, Abu Bakar tidak pernah melantunkan satu syair pun di masa Jahiliyah dan tidak pula di masa Islam. Dia dan Utsman tidak pernah minum minuman keras di zaman Jahiliyah.”

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, “Abu Bakar sama sekali tidak pernah mengucapkan syair.”

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Al-Aliyyah Ar-Rayahi, dia berkata, “Dikatakan kepada Abu Bakar di tengah sekumpulan sahabat Rasulullah, ‘Apakah kamu pernah meminum minuman keras di zaman Jahiliyah’Dia berkata, ‘Saya berlindung kepada Allah dari perbuatan itu!’

Kemudian dikatakan padanya, ‘Mengapa tidak kamu lakukan itu?’

Dia berkata, ‘Saya menjaga kehormatan saya, saya menjaga kepribadian saya, sebab orang yang minum minuman keras adalah orang yang menyia-nyiakan kehormatan dan kepribadiannya.’”

Ar-Rayahi berkata: Perkataan itu didengar oleh Rasulullah dan dia bersabda, “Benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar.”

Ibnu Saad meriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya, “Coba sebutkan kepada saya gambaran tentang Abu Bakar!”

Kata Aisyah, “Dia adalah laki-laki dengan kulit putih, kurus, tidak terlalu lebar bentuk tubuhnya, sedikit bungkuk, tidak bisa untuk menahan pakainnya turun dari pinggangnya, tulang-tulang wajahnya menonjol, kedua matanya cekung, keningnya menonjol, dan pangkal jemarinya datar.”

Baca Juga :   Kiat Meraih Lailatul Qadar dari Rasulullah

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Aisyah, bahwa Abu Bakar mewarnai rambutnya dengan daun pacar dan katam (nama jenis tumbuhan). Dia juga meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah datang ke Madinah, dan tidak ada salah seorang dari para sahabatnya yang beruban kecuali Abu Bakar, maka dia menyemirnya dengan daun pacar dan katam.

sumber:jalan sirah.com