Inilah Dzikir Yang Dapat Membentengi Diri.

1.Bismillahilladzi la yadurru’ ma’a ismihi syaiun fil ardy wala fis sama’i wa huwas samiul alim
Dibaca tiga kali di waktu pagi dan tiga kali di waktu petang
Manfaat : Penjagaan dari berbagai kemadharatan, terjaga dari bencana mendadak dan tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat memadzaratkannya2.Surat Al Ikhlas (Qul huwallahu ahad) dan Al Mua’awwizdatan (Al-Falaq) dan (An-Nas)
Dibaca tiga kali diwaktu pagi, tiga kali di waktu petang satu kali ketika hendak tidur serta setiap selesai melaksanakan shalat fardu
Manfaat : Dapat menolak keburukan segala sesuatu serta mendapatkan penjagaan dari kejahatan jin dan bahaya penyakit ain yang ditimbulkan dari manusia

3.A’udzu bikalimaatillahit taamati min syarri ma kholaq
Dibaca sebanyak tiga kali di waktu petang dan ketika singgah disuatu tempat
Manfaat : Penjagaan di berbagai tempat dari berbagai kemadzaratan juga penawar bagi sengatan kalajengking dan sebagainya

4.Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wahuwa robbul arsy al adhzim
Dibaca sebanyak tujuh kali di waktu pagi dan tujuh kali di waktu petang
Manfaat : Dapat menghilangkan kesusahan dunia dan akhirat5.Roditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya
Dibaca satu kali di waktu pagi dan satu kali di waktu petang
Manfaat : Allah mesti meridhainya

Baca Juga :   Klarifikasi Mu'robat Dan Penjelasannya

6.Laailaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu… wahuwa ala kulli sai’in qodir.
Dibaca sebanyak sepuluh kali di waktu pagi dan sepuluh kali diwaktu petang atau sebanyak seratus kali dalam sehari semalam.
Manfaat : Penangkal yang sangat agung, dimana orang yang membacanya akan dituliskan baginya sebanyak seratus kebaikan dan dihapuskan darinya sebanyak seratus kejelekan, serta pahalanya sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya.

7.Bismillahi tawakkaltu alallaahi wa la haula wala quwwata illa billaah
Dibaca di setiap akan keluar dari rumah
Manfaat : Tiga lapis kekuatan yang membentengi dirinya dari gangguan syetan, Allah akan mencukupkan dan menjaganya serta syetan akan menghindar darinya

8.La haula walaa quwwata illa billah
Hendaklah dibaca sebanyak mungkin tanpa batas
Manfaat : Simpanan dari simpanan-simpanan surga dan obat bagi sembilan puluh sembilan penyakit, yang paling mudah adalah menghilangkan keluh kesah

9.A’udzu billahil adzim wa bi wajhihil kariem wa sulthonihil qodim minas syaithonirrojiim
Dibaca satu kali ketika hendak masuk masjid
Manfaat : Melindunginya dari syetan seharian penuh

10.Astaghfirullahal ladzi la ilaha illahu al hayyu al qoyyum wa atubu ilaih
Hendaklah dibaca sebanyak mungkin tanpa batas
Manfaat : Diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang