Inilah Doa saat Masuk Ramadhan

Apabila telah sampai pada kita suatu pengetahuan tentang terlihatnya bulan –dalam kesempatan ini awal Ramadhan-, baik langsung kita sendiri yang melihatnya atau pun berita dari pihak lain, maka dianjurkan untuk membaca doa berikut ini:

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

Allaahumma Ahillahu ‘Alainaa Bilyumni Waliimaani Wassalaamati Walislaami, Rabbii Wa Rabbukallaah

Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan, iman, selamat dan Islam. Rabb-ku dan Robb-mu (bulan) adalah Allah.

Atau:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ

Allaahu Akbar, Allaahumma Ahillahu ‘Alainaa Bilamni Waliimaani Wassalaamati Walislaami, Rabbii Wa Rabbukallaah

Allahu Akbar, Ya Allah perjalankanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, kesematan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu (hai bulan) adalah Allah.Sumber Hadits

Dari Thalhah bin Ubaidillah Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam apabila melihat hilal beliau berucap:

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan, iman, selamat dan Islam. Rabb-ku dan Robb-mu (bulan) adalah Allah.” (HR. al-Tirmidzi, beliau berkata: ini adalah hadits hasan gharib. Syaikh Al-Albani berkata: Shahih)

Dalam sebagian riwayat lain, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ

Allahu Akbar, Ya Allah perjalankanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, kesematan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu (hai bulan) adalah Allah.” (HR. Al-Tirmidzi: 9/142 dari hadits Thalhah bin Ubaidillah Radhiyallahu ‘Anhu dengan yang serupa. Lihat juga Musnad Imam Ahmad: 1/162 dari hadits Bilal bin Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah, dari ayahnya, dari kakeknya. Lihat juga Musnad al-Daarimi: 2/7, dari hadits Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhu. Lihat pula Kitab al-Sunnah milik Abi ‘Ashim: 1/165 dari hadits Bilal binYahya bin Thalhah bin Ubaidillah, dari ayahnya, dari kakeknya. Lihat pula Mu’jam al-Thabrani al-Kabir: 12/357 dari hadits Ibnu Umar. Lihat pula al-Mustadrak milik Al-Hakim: 4/285 dari hadits Bilal bin Yahya . . . Lihat juga Majma’ al-Zawaid wa Mamba’ al-Fawaid: 10/139. Lihat Tuhfah al-Dzakirin, hal. 176 dan 177. Lihat Faidh al-Qadiir: 5/136 dan 137, dan Shahih al-Waabil al-Shayyib, hal. 220)

Baca Juga :   Allah Haramkan Api Neraka Menyentuh Orang yang Sholat Sunnah Ini, Tapi Kini Umat Islam Jarang Menunaikannya

Bukan Khusus Untuk Hilal Ramadhan

Doa ini belaku secara umum, saat melihat hilal. Yakni petunjuk masuknya bulan baru. Tidak khusus pada bulan hijriyah tertentu, seperti Ramadhan. Ini disyariatkan dibaca saat memasuki awal Ramadhan, Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan bulan selainnya.

Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata, “Saya tidak pernah mengetahui adanya doa khusus yang dibaca saat memasuki bulan Ramadhan. Yang ada adalah doa umum berkaitan dengan seluruh bulan.” Kemudian beliau menyebutkan dua doa di atas.

Adapun penghususan Ramadhan dengan doa-doa tertentu yang dibaca saat memasukinya, maka menurut Syaikh Fauzan tidak ada satu doapun dalam hal itu. Tetapi kalau seorang muslim berdoa agar Allah membantunya untuk bisa menjalankan puasa pada bulan tersebut dan menerima puasanya itu, maka tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh menghususkannya dengan doa tertentu.

. . . Tidak ada doa khusus saat masuk bulan Ramadhan, baik dari Al-Qur’an maupun dari Sunnah Shahihah. . .

Makna doa

Doa di atas berisi permohonan kepada Allah agar menerbitkan dan memperlihatkan hilal kepada kita dengan diiringi keamanan dan iman, serta dengan keselamatan dan Islam. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyebutkan “keamanan dan keselamatan,” sebagai bentuk permintaan untuk dihindarkan dari segala kerugian dan bahaya.

Baca Juga :   Apakah Penghuni Surga Ingat Kehidupan Mereka Selama di Dunia? Ini Penjelasan Al-Qur’an

Dan beliau Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyebutkan “Iman dan Islam”, sebagai bentuk permintaan untuk memperoleh segala manfaat dalam bentuk yang paling baik.

Dalam doa tersebut ditegaskan “Rabbku dan Rabbmu adalah Allah”. Di sini terkandung nilai tauhid, bahwa Rabb segenap makhluk, termasuk manusia, dan termasuk pula hilal yang sedang terbit itu adalah Allah. Dia-lah satu-satunya Rabb, yakni Pencipta, Pemilik, dan Pengatur alam semesta dan segala yang ada di dalamnya.Penegasan ini meniadakan adanya sekutu bagi Allah dalam pengaturan alam semesta, termasuk dalam mengatur terbitnya hilal. Menerbitkan, menenggelamkan, dan mengatur peredaran hilal hanya Allah semata. Sebagaimana Allah adalah satu-satu-Nya Pencipta, Pemilik, Penguasa, dan Pengatur seluruh alam semesta, tidak ada sekutu bagi-Nya.

Di sini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah, baik matahari, bulan, bintang, ataupun yang lainnya. Padahal segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang tidak boleh dan tidak layak untuk disembah.

Penutup

Tidak ada doa khusus saat masuk bulan Ramadhan, baik dari Al-Qur’an maupun dari Sunnah Shahihah. Yang ada adalah doa masuk bulan baru dengan terlihatnya hilal, berlaku untuk Ramadhan dan selainnya. Sehingga kita khususkan kalimat-kalimat tertentu saat memasuki bulan penuh berkah ini, seperti Marhaban Ya Syahru Romadhon, Marhaban Syahru Kirami, atau bacaan selainnya.  Wallahu A’lam.

Sumber: voa-islam.com