6 Perbuatan yang Menyebabkan Syetan Kurus Kering dan Lemah

z

congkop.xyz. Suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah jalan. Beliau SAW melihat setan yang begitu kurus dan lemah. Rasul bertanya “Mengapa engkau begitu kurus?”

Setan menjawab “Duhai Rasul Allah, aku kurus lantaran umatmu dan aku amat menderita.”

“Apa yang telah dilakukan umatku terhadapmu sehingga engkau menderita?” Tanya Rasulullah.

Setan berkata, “Karena merek memiliki enam sifat di mana aku tak tahan menyaksikan enam sifat itu ada pada diri mereka.”

l

Pertama, mereka saling mengucap salam manakala bertemu di mana pun.

Kedua, mereka bersalaman dan berjabat tangan dengan erat.

Ketiga, untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukan, mereka mengatakan Insya Allah.

Keempat, mereka memohon ampunan atau beristighfar dengan mengucapkan istighfar, maka upayaku menjadi sia-sia.

Kelima, setiap kali mendengar namamu disebut, mereka bershalawat kepadamu.

Keenam, sebelum memulai suatu tindakan, mereka selalu mengucapkan ‘Bismillahirrahmanirrahim.’ 

sumber:islampos.com