Ucapkan Lafadz Ini Saat Memasuki Area Pemakaman

Pemakaman mungkin hanya tempat sepi. Tetapi, umat Islam diajarkan untuk tetap berlaku sopan.

Dalam ajaran Islam, terdapat anjuran untuk menyampaikan salam kepada orang lain. Salam tidak sekadar diartikan sebagai sapaan, melainkan juga doa.
Anjuran ini juga berlaku bagi muslim yang masih hidup kepada para jenazah. Meski mereka telah meninggal, seorang Muslim tetap dianjurkan mengucapkan salam sebagai doa bagi para jenazah.

Berikut lafal salam tersebut yang dibaca Rasulullah:

“Assalaamu ‘alaa ahlid diyaar minal mu’miniina wal muslimiin yarhamukumullaahul mustaqdimiin minkum wa minnaa wal musta’khiriin, wa innaa insyaa allaahu bikum laahiquun.

Artinya:

Assalamu’alaikum, hai para mukmin dan muslim yang bersemayam dalam kubur. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang telah mendahului dan yang akan menyusul kalian dan (yang telah mendahului dan akan menyusul) kami. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian.”

Sumber: dream.co.id