Kisah Asiyah, Wanita yang Diperlihatkan Surga Saat Disiksa Firaun

Asiyah binti Muzahim adalah satu dari empat perempuan mulia yang menjadi penghuni surga berkat keteguhan imannya. Kisah Asiyah, istri Firaun,…

comments off

KISAH UNIK NABI IBRAHIM YANG MELAKUKAN TIGA “KEBOHONGAN”

Selama masa hidupnya, Nabi Ibrahim ‘alaihissalam melakukan tiga kebohongan. Kebohongan pertama Orang-orang kafir Babilonia memiliki hari besar yang mereka rayakan…

comments off

Tempat Keluarnya Dajjal

Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan, dari perkampungan Yahudi Ashbahan, kemudian ia mengembara di atas bumi, tidak ada…

comments off

Kemarau Menjelang Keluarnya Dajjal

Sebelum keluarnya Dajjal, akan di dahului dengan musim kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut. Sabda Rosulullah, “Sesungguhnya sebelum keluarnya…

comments off

AKHIR HAYAT PILU KHALIFAH TERAKHIR DAULAH ABBASIYAH

Ketika rombongan Khalifah al-Mu’tashim Billah keluar menemui pemimpin Mongol, Hulagu Khan, pimpinan Mongol yang kejam itu memerintahkan untuk menghabisi rombongan…

comments off

Ammar bin Yasir dan Roda Kehidupan yang Nggembel

Akhir-akhir ini pikiran saya berkecamuk tentang sejarah Islam yang belakangan terlupakan. Dulu, selain mendapatkan cerita, ketika mengaji di langgar sewaktu…

comments off

Kisah Ummu Salamah: Istri Rasulullah, Perawi Hadis dan Saksi Pembunuhan Husain

Ummu Salamah adalah salah satu istri Rasulullah dan memiliki nama asli Hindun. Ia terlahir dari pasangan Hudzifah Abi Umayyah bin…

comments off

Pesan Khalifah Umar Ketika Menaklukkan Yerusalem

Alif Lam Mim, Ghulibathir-ruum… (Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang, dalam beberapa…

comments off

Kisah Khalifah Umar Menaklukkan Sungai Nil

Kisah Khalifah Umar bin Khattab RA (sahabat setia Rasulullah SAW) membebaskan sungai nil dari tradisi syirik telah diceritakan dalam banyak…

comments off